Σύντομοι Όροι Παραγγελιών:

1) Ημερομηνία έναρξης μιας παραγγελίας θεωρείται η ημέρα της πιστοποίησης καταβολής του τιμήματος.

2) Η ημερομηνία παράδοσης μιας παραγγελίας είναι ενδεικτική και ενδέχεται να παρεκκλίνει κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη, για λόγους ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητα τρίτων.

3) Δέκα (10) ημέρες έπειτα από την ημερομηνία παράδοσης, εφόσον κολυσιεργεί ο πελάτης , η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην αποθηκεύσει την παραγγελία σε δικές της εγκαταστάσεις, αλλά αντιθέτως να την αποστείλει σε εξωτερική αποθήκη με χρέωση του πελάτη.

4) Παραδόσεις γίνονται σε εργάσιμες ημέρες, πρωινές ώρες. Όπου τυχόν απαιτείται αναβατόριο η χρέωση επιβαρύνει τον πελάτη.

5) Η εγγύηση αφορά επισκευή ή αντικατάσταση, μερική ή ολική της βλάβης (ισχύει για σκελετό, λάστιχα, υλικά γέμισης καθίσματος, και υλικά γέμισης πλάτης).  Τα μεταφορικά (προς την επιχείρησή μας , επιστροφή στον πελάτη κ.ο.κ. ) για προϊόν που κάνει χρήση της εγγύησης, επιβαρύνουν τον πελάτη.

6) Τα προϊόντα προς πώληση μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας (eshop) είναι αυστηρά για online πώληση. Δηλαδή δεν διεκπεραιώνονται στο κατάστημα στην αναγραφόμενη online τιμή και δεν είναι ετοιμοπαράδοτα (εκτός τυχόν εξαιρέσεων). Ο χρόνος διαθεσιμότητας εκτιμάται στις 15-60 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αγοράς του. Σε αυτά τα προϊόντα η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει μεταφορά, και αφορά την παραλαβή τους από το κατάστημα. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης επιθυμεί παράδοση στον χώρο του, μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με επιπλέον χρέωση του παραλήπτη. Εκτός Μεσσηνίας γίνεται παράδοση σε πρακτορείο που εξυπηρετεί την περιοχή του πελάτη.


Πολιτική Αποστολών

Δωρεάν Παράδοση για όλες τις παραγγελίες άνω των 500€.

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Το ωράριο των παραδόσεων γίνεται σε προκαθορισμένες ώρες, σε συνεννόηση πάντα με τον εκάστοτε πελάτη, λαμβάνοντας όμως υπόψιν μια εύλογη διάρκεια απόκλισης λόγω πιθανών δυσκολιών κατά την παράδοση ειδών σε άλλους πελάτες ή κυκλοφοιακής συμφόρισης ή γενικότερα κάποιου ζητήματος που μπορεί να καθυστερήσει την εκτέλεση της. Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την εταιρεία και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα από προμηθευτές αποστέλλονται άμεσα μετά την συλλογή και τον έλεγχο τους στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Εφόσον συμφωνηθεί με τον πελάτη, η εταιρεία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τμηματικής αποστολής επιμέρους προϊόντων μιας παραγγελίας.

Παραλαβή από κατάστημα

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα παραλαβής με ίδια μέσα από τα καταστήματα της εταιρείας, που έχουν οριστεί ως καταστήματα παραλαβής, χωρίς επιπλέον χρέωση.


Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις

Οι παραδόσεις των ειδών γίνονται στα όρια των περιοχών εξυπηρέτησης που έχει ορίσει η εταιρεία και με την αντίστοιχη χρέωση ανά ζώνη ή περιοχή για προϊόντα αξίας μικρότερης των 500,- ευρώ. Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται στο ισόγειο της δηλωθείσας διεύθυνσης σε κάθε παραγγελία. Εάν ο πελάτης επιθυμεί μεταφορά εντός της οικίας του σε όροφο άνω του ισογείου τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία με την εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο κόστος μεταφοράς ανά όροφο.
Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τόσο των προϊόντων όσο και των μεταφορέων, να προτείνει την μεταφορά στον όροφο με την χρήση γερανού - αναβατόριου. Τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα προϊόντα κατά την μεταφορά από το ισόγειο μέχρι τον όροφο επιβαρύνεται ο πελάτης, καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από την στιγμή που το είδος δεν παραδίδεται στο ισόγειο της διεύθυνσης που είχε υποδείξει ο πελάτης.

group_work Συγκατάθεση cookie